LEERBOEK OOGHEELKUNDE PDF

Deel: Omschrijving Hoewel oogheelkunde soms beschouwd wordt als een specialisme, dat op enige afstand van de geneeskunde staat, komen vrijwel alle artsen met de oogheelkunde in aanraking. Het Leerboek oogheelkunde is het gezamenlijke product van stafleden van alle oogheelkundige afdelingen van de Nederlandse academische ziekenhuizen, die zich speciaal met het onderwijs aan studenten bezighouden. Het Leerboek oogheelkunde biedt daardoor op toegankelijke en praktische wijze alle oogheelkundige informatie die een student geneeskunde nodig heeft. In deze tweede druk werden een aantal zaken bewerkt, aangepast, geactualiseerd of uitgebreid en werden enkele onduidelijkheden gecorrigeerd. De door studenten geleverde commentaren waren hierbij een grote hulp.

Author:Fekus Fenriran
Country:Greece
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):25 June 2014
Pages:137
PDF File Size:5.92 Mb
ePub File Size:18.89 Mb
ISBN:170-2-77662-749-4
Downloads:18262
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MuhnBij macula degeneratie of netvliesveroudering speelt het netvlies en de gele vlek macula een centrale rol. Vandaar eerst uitleg over de bouw van het oog en van het netvlies: Het netvlies de retina vormt de binnenbekleding van het oog paarse lijn in tekening rechts.

De beelden worden geprojecteerd op het netvlies. Dit wordt de gele vlek of de macula genoemd zie tekening rechts waarin letter E staat. De beelden worden in het netvlies opgevangen door photoreceptoren de kegeltjes en staafjes en verzonden, via de oogzenuw, naar de hersenen. Hierin ziet u de oogzenuw de ronde bleke schijf , de bloedvaten die ontspringen uit de oogzenuw en de gele vlek in het centrum.

Er zijn 2 soorten lichtcellen: de kegeltjes die zorgen voor de kleurwaarneming en de staafjes die zorgen voor het zien in het duister. Degeneratie wil zeggen dat er veranderingen optreden waardoor de normale functie wordt aangetast.

Door een maculadegeneratie wordt het scherpe zien aangetast. De meest voorkomende vorm van AMD is de leeftijdsgebonden- of ouderdoms-maculadegeneratie, die over het algemeen begint na het 50ste levensjaar. Bij AMD spelen meerdere factoren een rol, zoals leeftijd, erfelijkheid en omgevingsfactoren. Het effect van het geslacht op AMD is niet eenduidig. Een vrouw van boven de 75 jaar heeft twee maal zoveel kans op AMD als een man van dezelfde leeftijd.

Een lage oestrogeenspiegel een hormoon in het bloed bij vrouwen na de menopauze verhoogt het risico op de aandoening. Andere studies laten geen verschil zien. Erfelijkheid genetica Vele onderzoeken tonen aan dat AMD gedeeltelijk erfelijk bepaald is.

Het erfelijke materiaal bestaat uit 23 paar chromosomen elk chromosoom bestaat uit vele genen. Dit zijn de bouwstenen van het lichaam. Ze vormen diverse producten bijv. Afwijkingen genetische variatie in het erfelijke materiaal kunnen een verhoogd risico geven op bepaalde aandoeningen. Als dit gen veranderd is, kan het leiden tot een chronische, overmatige ontstekingsreactie.

Deze ontstekingsfactoren zijn aanwezig in het netvlies en spelen een rol bij AMD. Omgevingsfactoren Roken Roken behoort, naast leeftijd, tot de belangrijkste risicofactor. Door het roken neemt de hoeveelheid beschermende antioxidanten in het lichaam af.

Deze antioxidanten beschermen het netvlies. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het risico op AMD ongeveer x hoger is bij rokers en dat het risico 5 x hoger is bij mensen die meer dan een pakje sigaretten per dag roken. Het verhoogde risico blijft aanwezig tot zelfs 15 jaar nadat iemand gestopt is met roken.

Voeding De kegeltjes van de macula gele vlek zijn hoogstwaarschijnlijk erg gevoelig voor beschadiging door bepaalde elektrische geladen zuurstofmoleculen, de zogenaamde vrije radicalen. Deze schadelijke effecten van deze "vrije radicalen" in het lichaam kunnen worden tegen gegaan door "anti-oxidanten".

Deze stoffen zijn in de voeding aanwezig. Uit onderzoek blijkt een mogelijk verband tussen het krijgen van AMD en een gebrek aan antioxidanten. Alcohol onttrekt ook anti-oxidanten aan het lichaam. Verder zijn hoge concentraties van verzadigde vetten en cholesterol, die zoals bekend schadelijk zijn voor de bloedvaten, mogelijk ook betrokken bij het ontstaan van beschadiging van de macula door vrije radicalen.

Overige factoren Er lijkt mogelijk een associatie te bestaan met een hoge bloeddruk, alcohol gebruiken overmatig zonlicht. Ofwel, een verhoogde inname zou de kans op het eindstadium kunnen verminderen zie behandeling. De relatie tussen een staaroperatie en het verergeren van AMD is niet geheel duidelijk. Een studie liet zien dat de gezichtsscherpte vaak wel toe kan nemen na een staaroperatie.

Klachten en beloop Inleiding Het oog kent het centrale en het perifere zien. Het centrale zien zorgt voor het scherpe zien, het zien van fijne details. Dat doen we met het centrale deel van het netvlies, de macula. In dit gebied zit een hoge concentratie aan kegeltjes. Het perifere zien is het gezichtsveld het zien van de omgeving, het blikveld. Dus dat wat we van de omgeving zien terwijl we de blik recht vooruit richten.

Bijvoorbeeld bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist goed onderscheiden worden. Denk aan het opmerkzaam worden dat iemand met de auto of de fiets van rechts op je afkomt, daarna wordt er pas met het centrum van het netvlies naar gekeken en is er de gewaarwording van wat er precies te zien is.

In dit geval spelen de staafjes de belangrijkste rol. Klachten a minder goed of wazig zien vaak in een korte tijd , b het zien van een vlek in het centrum centraal scotoom c een vervorming van het beeld metamorfopsie d overige klachten bijv.

De ernst van de klachten en de snelheid waarin dit optreedt, is erg afhankelijk van het type AMD. Het afsterven van de kegeltjes en staafjes wordt macula degeneratie genoemd. Het scherpe zien verdwijnt en er blijft midden in het beeld een vlek achter scotoom. De mate waarin dit het geval zal zijn, is echter moeilijk te voorspellen.

Hierbij zijn de rechte lijnen van bijvoorbeeld de badkamertegels, luxaflex of deuren niet meer recht maar krom geworden. De beeldvertekening kan getest worden met een zogenaamde Amslerkaart zie tekening: de lijntes zijn krom i. De oorzaak is onbekend. Echter het hoeft niet tegelijkertijd in beide ogen op te treden. Deze vormen worden hierna uitgebreid beschreven.

Bij de droge vorm neemt het zien vaak geleidelijk af gezichten moeilijk te onderscheiden, meer licht nodig bij lezen.

Bij de natte vorm gaat dit verlies vaak sneller. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer aangedaan. Bij verdere verslechtering treedt een wazige vlek op in het midden van het gezichtsveld.

Door het gebrek aan voedingsstoffen en zuurstof in het netvlies, worden nieuwe bloedvaatjes gevormd die broos en slecht zijn en lekkage vertonen van vocht of bloed. Opvallend is dat het andere oog nog een tijd redelijk goed kan blijven, maar ook hier moet men er rekening mee houden dat, vroeg of laat, beide ogen getroffen kunnen worden.

Het vaatvlies voert zuurstof en voedingsstoffen aan voor het netvlies en voert de afvalstoffen af. Deze zijn vaak voor de oogarts niet of nauwelijks zichtbaar. Tevens kunnen er veranderingen plaatsvinden van het pigmentblad RPE. Bij het oogonderzoek wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van de volgende afwijkingen: Drusen: Met het ouder worden, raakt de uitwisseling tussen het netvlies en vaatvlies verstoord.

Hierdoor raakt het netvlies a. De ophoping van deze afvalstoffen noemt men drusen. Dit is een gelige opeenstapeling van afvalproducten tussen het RPE en Bruchse membraan of in de Bruchse membraan zelf. Langzamerhand veroorzaken deze drusen onomkeerbare schade aan de zenuwvezels in het netvlies waardoor het zicht aangetast kan worden. Pigment veranderingen: dit zijn veranderingen van het pigmentlaagje van het netvlies, het retinaal pigmentepitheel RPE genoemd.

Hierbij kan er meer pigment hyperpigmentatie of minder pigment hypopigmentatie aanwezig zijn. Overige afwijkingen: vocht of bloed onder het netvlies. Aanvullende onderzoeken De diagnose MD kan gesteld worden door een oogarts. Vaak zijn aanvullende onderzoeken nodig om de diagnose te kunnen stellen en de ernst van de aandoening te kunnen bepalen.

Op deze wijze is de aard en de mate van de MD heel goed te bepalen. Indeling macula-degeneratie AMD AMD ontstaat als de functie van de cellaag onder het netvlies, het retinapigment epitheel, verslechtert. In het voorstadium van AMD worden alleen geringe afwijkingen gevonden, zoals gelige neerslagen verkleuringen in de gele vlek drusen genoemd. Het risico op het ontwikkelen van het eindstadium AMD is erg klein. Dit is dus feitelijk de echte AMD die consequenties kan hebben voor de gezichtsscherpte.

In de macula zijn gelige ophopingen van afvalproductie zichtbaar drusen. Deze pigment-veranderingen kunnen bestaan uit teveel pigment hyperpigmentatie of te weinig pigment hypopigmentatie. Deze vorm kan soms overgaan in de natte vorm van AMD. Er zijn geen pigmentveranderingen zichtbaar. De gezichtsvermogen kan enigszins gedaald zijn.

Tevens zijn pigmentveranderingen van het retinapigmentepitheel RPE waarneembaar. Soms is het centrale zien waziger en is meer licht of een vergroting nodig bij lezen. De onderliggende bloedvaten van het vaatvlies worden dan zichtbaar.

Dit stadium wordt ook wel de "geografische atrofie" genoemd. De atrofie, bleekheid van het netvlies, bevindt zich vaak in het centrum en kan zich langzaam uitbreiden en groter worden. Wel is het zo dat het centrale gebied aanvankelijk gespaard kan blijven waardoor het zicht nog redelijk is. Eigenlijk is dit de echte vorm van AMD.

Vandaar dat de natte vorm onder een "vergevorderd stadium van AMD" valt. De fijne structuur van het centrale deel van het netvlies gele vlek of macula gaat dan verloren. De macula wordt vochtig of nat, vandaar de term vochtige of natte AMD.

Deze stof is o. VEGF stimuleert de lekkage van bloedvaten en de vorming van nieuwe, minder stevige bloedvaten neovascularisaties. Dit is juist niet de bedoeling. Waarschijnlijk spelen groeifactoren VEGF daarbij een rol.

HITACHI CP-X2521WN PDF

Macula degeneratie (netvliesveroudering, AMD of MD)

Klachten Inleiding Het oog is een klein orgaan met een uiterst specifieke functie. Het klachtenspectrum is daardoor overzichtelijk waarbij klachten omtrent de visuele functie uiteraard op de voorgrond staan. Om van een klacht tot een diagnose te komen wordt het diagnostisch proces doorlopen. Voor de niet-oogarts blijft dit diagnostisch proces grotendeels beperkt tot de anamnese omdat het onderzoek van het oog specifieke technieken vereist. Toch valt er uit een gerichte anamnese een goede differentiaaldiagnose te construeren.

LA TRAME CONJUGALE KAUFMANN PDF

Leerboek oogheelkunde

Tan, B. Verschillende leerboeken circuleren in de geneeskundige opleidingen in Nederland, maar een specifiek op de student geneeskunde gerichte tekst ontbrak. Het Leerboek oogheelkunde voorziet in deze leemte. Leerboek oogheelkunde is een nieuw studieboek dat gebaseerd is op het boek Oogheelkunde van Stilma en Voorn uit de serie Praktische huisartsgeneeskunde. Stafleden van alle oogheelkundige afdelingen van de Nederlandse academische ziekenhuizen, die zich speciaal met het onderwijs aan studenten bezighouden, herzagen ieder n of twee hoofdstukken. Het Leerboek oogheelkunde biedt daardoor op toegankelijke en praktische wijze alle oogheelkundige informatie die een student geneeskunde nodig heeft.

ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA QUILLET IV TOMO PDF

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Print ISBN: Koop nu Inhoudsopgave Extras Over dit boek Hoewel oogheelkunde soms beschouwd wordt als een specialisme, dat op enige afstand van de geneeskunde staat, komen vrijwel alle artsen met de oogheelkunde in aanraking. Het Leerboek oogheelkunde is het gezamenlijke product van stafleden van alle oogheelkundige afdelingen van de Nederlandse academische ziekenhuizen, die zich speciaal met het onderwijs aan studenten bezighouden. Het Leerboek oogheelkunde biedt daardoor op toegankelijke en praktische wijze alle oogheelkundige informatie die een student geneeskunde nodig heeft. In deze tweede druk werden een aantal zaken bewerkt, aangepast, geactualiseerd of uitgebreid en werden enkele onduidelijkheden gecorrigeerd. De door studenten geleverde commentaren waren hierbij een grote hulp.

KIRALYOK CSATAJA PDF

Samenvatting Leerboek oogheelkunde 1e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN Veel artsen worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met oogheelkundige problemen, huisartsen zelfs zeer regelmatig. Verschillende leerboeken circuleren in de geneeskundige opleidingen in Nederland, maar een specifiek op de student geneeskunde gerichte tekst ontbrak. Het Leerboek oogheelkunde voorziet in deze leemte.

Related Articles